AMPA Pont de la Cadena

Per la pròpia normativa i per les necessitats educatives, des de l' inici de funcionament de l'Escola hem tingut una associació de mares i pares que ha passat per diferents moments i que ha ajudat en la evolució i adaptació de l'escola a les noves necessitats i a mantenir uns equipaments i un entorn de treball adequats a les necessitats educatives actuals. 

En els més de 25 anys d'història han passat diferents equips o juntes que han deixat aportacions molt valuoses, l'actual junta els té present i no els citem en aquest espai per no caure en el greu error d'ometre cap de les persones que generosament han dedicat hores a l'escola.

Per parlar de la història de l'escola us podeu adreçar directament a la seva pròpia web.